back

available languages:

AVVN - Algemeen Verbond van Volkstuinders Verenigingen in Nederland

Het AVVN is de landelijke organisatie voor volkstuinders met als doel het zekerstellen van het probleemloze voortbestaan van de aangesloten verenigingen, bonden en hun afdelingen. Dat zijn op het moment circa 215, verspreid over het hele land, variërend van klein tot groot en van moestuin tot siertuin. In totaal vertegenwoordigen zij 27.500 volkstuindersfamilies.

AVVN zet zich in voor natuurlijk en maatschappelijk waardevolle tuinenparken. Meer natuur en recreatie mogelijkheden in de stad. Gezond leven en gezond eten. Bijdragen aan klimaatverbetering in de stad.

Nederlandse volkstuinders vervullen een spilfunctie als het gaat om  behoud en verbetering van de dagelijkse leefomgeving in dorp en stad. Als geen ander bieden hun tuinen en tuinparken de mogelijkheid voor een harmonieuze combinatie van stedelijk groen, ruimte voor openluchtrecreatie en een gezond leefmilieu.

Samen met onze aangesloten verenigingen dragen wij bij aan een leefbare stad en een leefbaar dorp en brengen wij mensen samen.

Mede hierdoor is het volkstuinieren in Nederland op een positieve manier in beweging.

 

 

pic1
pic2
pic3
pic4
pic5
Netherlands

AVVN
(Algemeen Verbond van Volkstuinders
Verenigingen in Nederland)

Vogelvlinderweg 50, NL-3544 NJ Utrecht
Tel.: 00 31 30 670 1331
Fax: 00 31 30 670 0525
E-Mail: info@avvn.nl
Homepage: www.avvn.nl / pieperstek.nl

legal notice ::: contact ::: home ::: sitemap ::: FACEBOOK facebook