back

available languages:

National Verbond van Volkstuinen
Ligue Nationale du Coin de Terre et du Foyer Jardins Populaires

Het Belgisch Nationaal Verbond van Volkstuinen - Werk van de Akker is een Koninklijke Maatschappij die in 1896 opgericht werd door eerwaarde heer L.Gruel en door de heer Joseph Goemaere, respectievelijk voorzitter en secretaris- schatbewaarder van de nieuwe vereniging.

Het werd een VZW, opgericht overeenkomstig de toenmalige regelementering op de verenigingen zonder winstgevend doel.

De vereniging is het overkoepelend orgaan van de VZW De Volkstuin - Werk van de Akker en de Haard in de Vlaamse Gemeenschap, van de ASBL Ligue du Coin de Terre et des Jardins populaires de Wallonie en van de VZW Verbond Brusselse Volkstuinen en Tuinliefhebbers/ASBL Ligue régionale des Coins de terre et Amateurs d'horticulture de Bruxelles-Capitale.

In Vlaanderen telt men circa 23 000 leden.(abonnees en niet abonnees), in Wallonië zijn er dat circa 6 000 en in Brussel-Hoofdstad ongeveer 4 500.

Op 1 januari 2010 werd deze vzw ontbonden en vervangen door een feitelijk samenwerkingsverband. (feitelijke vereniging) Deze samenwerking werd geregeld in een protocol van samenwerking.

www.tuinhier.be

 

 

pic1
pic2
pic3
pic4
pic5
België

National Verbond van Volkstuinen /
Ligue Nationale du Coin deTerre
et du Foyer-Jardins Familiaux

Tuinhier VWZ PAC Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2, B-9000 GENT
Tel: 0032-9-267 87 31
E-Mail: info@tuinhier.be
Homepage(vzw de vlaamse Volkstuin): www.tuinhier.be

legal notice ::: contact ::: home ::: sitemap ::: FACEBOOK facebook